Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka

Wyszukaj

RO - Wstęp


  • Rada Osiedla jest organem Spółdzielni, który działa w interesie członków zamieszkałych na terenie osiedla oraz sprawuje społeczny nadzór i kontrolę nad działalnością Administracji Osiedla.
  • Rada Osiedla współdziała z organizacjami, instytucjami i zakładami pracy, na rzecz rozwoju osiedla we wszystkich dziedzinach aktywności: gospodarczej, społecznej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej. - Statut Spółdzielni §91
  • Regulamin Rady Osiedla
  • Rada Osiedla składa się z dwunastu do dwudziestu czterech osób, członków Spółdzielni zamieszkałych w Osiedlu. - Statut Spółdzielni §96

 

Rada Osiedla "Sielce"
ul. Zwierzyniecka 8B
00-719 Warszawa
 
Specjalista ds. samorządowych i społecznych
Iwona Krzysztofek
 
Kontakt z Radą Osiedla:
tel.: (+22) 841-38-86 wew. 12
ro.sielce@msmenergetyka.pl


HARMONOGRAM DYŻURÓW RADY OSIEDLA

"SIELCE" - 2024 ROK 


15.01.2024 r.

Poniedziałek (godz. 17:00 - 18:00)


Biuro Administracji Osiedla "Sielce"

 

ul. Zwierzyniecka 8B

 

Piętro nr 1, Pokój nr 2

12.02.2024 r.
11.03.2024 r.
15.04.2024 r.
13.05.2024 r.
17.06.2024 r.

Terminarz posiedzeń Rady Osiedla
Skład Rady Osiedla

 
L.p   Imię i Nazwisko
 

Rok

wyboru

  Na okres (lat)  

Rok

zakończenia

  Funkcja
 

                     
1.   Elżbieta Szymańska   2023   4   2027   Przewodnicząca RO
                     
2.   Bartosz Jankowski   2023   4   2027   V-ce Przewodniczący RO, Członek Komisji Samorządowej
                     
3.   Henryka Sobkowska   2023   4   2027   V-ce Przewodnicząca RO, Członek Komisji Rewizyjnej
                     
4.   Mirosława Jarzyńska   2023   4   2027   Sekretarz RO, Członek Komisji Samorządowej
                     
5.   Radosław Sawicki   2023   4   2027   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                     
6.   Anna Skopińska-Cushing   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
7.   Janina Polkowska-Bury   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
8.   Krystyna Furmanowska   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
9.   Marek Steinborn   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Technicznej
                     
10.   Maria Patynowska-Pielas   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
11.   Stefan Kaszczak   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
12.   Marek Mikowski   2023   4   2027   Przewodniczący Komisji Technicznej
                     
13.   Ilona Kopczyńska-Czekaj   2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
14.
  Karol Wojtaszak   2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
15.
  Mariola Berdychowska   2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
16.
  Mariusz Zarzycki   2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
17.
  Piotr Nieciecki   2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
18.
  Rafał Zieliński   2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
19.
  Stanisław Kowalczyk   2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
20.
  Agnieszka Skopińska   2023   4   2027   Przewodnicząca Komisji Samorządowej
                     
21.
  Agnieszka Leśniewska   2023   4   2027   Członek Komisji Samorządowej
                     
22.
  Barbara Surdel   2023   4   2027   Członek Komisji Samorządowej
                     
23.
  Hanna Doberska   2023   4   2027   Członek Komisji Samorządowej
                     
24.
  Wojciech Gordon   2023   4   2027   Członek Komisji Samorządowej

 

Materiały | Posiedzenie Rady Osiedla
Materiały | Prezydium Rady Osiedla
Protokoły
Uchwały
Sprawozdania