Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka

Wyszukaj

Petycja ws. regulacji stanu prawnego gruntów.

19 czerwca 2024

 


 

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji RN ds. Terenowo – Prawnych Pani Renaty Kołodziej, uprzejmie informujemy , że w dniach od 17 maja 2024 r. do 1 lipca 2024 r. w siedzibach Administracji Osiedli: "Bernardyńska", "Idzikowskiego", "Sadyba", "Sielce", "Stegny Południe", "Stegny Północ", została udostępniona petycja mieszkańców MSM "Energetyka" skierowana do Marszałka Sejmu RP i Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Spółdzielczości Mieszkaniowej, w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu regulację stanu prawnego gruntów na rzecz Spółdzielni.

plakat-petycja.webp [390.53 KB]

W myśl art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach powinna ona zawierać wskazanie podmiotu wnoszącego petycję, miejsce zamieszkania i adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej. Po zapoznaniu się z jej treścią uprzejmie proszę o składanie podpisów i uzupełnienie wszystkich wymaganych danych na listach poparcia, które będą wyłożone pod wskazanym wyżej adresem, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy administracji.
Petycja wraz z podpisami mieszkańców w myśl art. 4 w/w ustawy zostanie w ich imieniu podpisana przez mieszkankę Osiedla "Idzikowskiego" Panią Renatę Kołodziej, jednocześnie Przewodniczącą Komisji ds. Terenowo – Prawnych Rady Nadzorczej MSM "Energetyka" jako podmiot reprezentujący składającego.